ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)

زمستانه
اينستاگرام انتشارات آگاه كانال تلگرام انتشارات آگاه

نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين نحوه سورت :نام تخفيف قيمت (ريال) نويسنده ناشر
زبان آدم (انسان چگونه زبان را ساخت زبان چگونه انسان را ساخت) 20 % 220,000  درك بيكرتون آگه
استانبول استانبول 20 % 170,000  برهان سونمز آگه
دگرگوني اجتماعي و فيلم‌هاي سينمايي در ايران (جامعه‌شناسي فيلم‌هاي عامه‌پسند ايراني 1309-1357) 20 % 350,000  پرويز اجلالي آگه
قلمرو تازه علوم شناختي 1 (آن‌چه مقوله‌ها درباره ذهن فاش مي‌كنند) 20 % 325,000  جورج ليكاف آگاه
قلمرو تازه علوم شناختي 1 (آن‌چه مقوله‌ها درباره ذهن فاش مي‌كنند) 20 % 325,000  جورج ليكاف آگاه
خورشيدي كه در شاهنامه مي‌درخشد 20 % 130,000  محمدحسن نبوي آگه
موسيقي شعر (گالينگور) 20 % 350,000  محمدرضا شفيعي كدكني آگه
انسانيت (تاريخ اخلاقي سده بيستم) 20 % 450,000  جاناتان گلاور آگه
مطلقا آبي 20 % 90,000  كريم ميرزاده آگاه
از حق به شهر تا شهرهاي شورشي 20 % 170,000  ديويد هاروي آگاه
رويا و تاريخ (آمريكا در 2 قرن) 20 % 250,000  كلود ژولين آگاه
درست استدلال كردن 20 % 110,000  جان شاند آگاه
گذار از سرمايه‌داري 20 % 230,000  سعيد رهنما آگاه
زبان ذهن و فرهنگ (مقدمه‌اي مفيد و كاربردي) 20 % 400,000  زولتان كوچش آگاه
بازگشت به كيلي‌بگز 20 % 200,000  سورژ شالاندن آگاه
گفت‌وگوهاي برگزيده آيندگان 20 % 120,000  سيروس علي‌نژاد آگاه
آتش و خاكستر (موفقيت و شكست در سياست) 20 % 130,000  مايكل ايگناتيف آگاه
يادداشت‌هايي درباره كافكا 20 % 80,000  تئودور آدرنو آگاه
روش تحقيق كيفي در علوم اجتماعي (با تاكيد بر نظريه برپايه) گراندد تئوري GTM 20 % 140,000  مقصود فراست‌خواه آگاه
پي‌نوشت خاموشي 20 % 100,000  محمدرحيم اخوت آگاه
فيزيك از زبان فيزيك‌دانان (مقاله‌هايي از فيزيك‌دانان نامي درباره فيزيك و فيزيك‌دانان) 20 % 180,000  غلام‌حسين صدري افشار - محمد باقري آگاه
قلمرو تازه علوم شناختي 2 (آن‌چه مقوله‌ها درباره ذهن فاش مي‌كنند) 20 % 325,000  جورج ليكاف آگاه
آيا آموزش مي‌تواند جامعه را تغيير دهد؟ 20 % 210,000  مايكل دبليو اپل آگاه
سياست‌گذاري سرمايه انساني در ايران 20 % 230,000  علي‌رضا حيدري آگاه
نظريه بي‌كرانگي 20 % 240,000  سيامك وكيلي آگاه
رئاليسم و ضدرئاليسم در ادبيات 20 % 120,000  سيروس پرهام آگاه
راهنماي نگارش تاريخ 20 % 120,000  مري لين رامپولا آگاه
شكاف‌هاي جامعه ايراني 20 % 200,000  محمد رضايي آگاه
چشم‌اندازهاي نظري فساد 20 % 240,000  خيالت دوگراف - پيتر واخنار - پتريك فون مارافيك آگاه
ديدار به قيامت 20 % 300,000  پي‌ير لومتر آگاه
ضرورت مبارزه با پديده فقر و نابرابري در ايران 20 % 300,000  سعيد مدني قهفرخي آگاه
فلسفه جسماني 2 (ذهن جسماني و چالش آن با انديشه غرب) 20 % 325,000  جورج ليكاف - مارك جانسون آگاه
فلسفه جسماني 1 (ذهن جسماني و چالش آن با انديشه غرب) 20 % 325,000  جورج ليكاف - مارك جانسون آگاه
اگزيستانسياليسم چيست؟ 20 % 100,000  ويليام بارت آگاه
چند گفتگو درباره تجدد 20 % 120,000  سيروس علي‌نژاد آگاه
باغ همسايه 20 % 200,000  خوسه دونوسو آگاه
بنيادهاي انديشه سياسي مدرن 2 (عصر دين‌پيرايي) 20 % 350,000  كوئنتين اسكينر آگاه
بنيادهاي انديشه سياسي مدرن 1 (رنسانس) 20 % 350,000  كوئنتين اسكينر آگاه
سرمايه اجتماعي و سلامت اجتماعي (مفاهيم و رويكردها) 20 % 120,000  ميرطاهر موسوي - مليحه شياني آگاه
عذاب يا هفت خان زندگي 20 % 150,000  محمدرحيم اخوت آگاه
علم در جامعه (مقدمه‌اي بر مطالعات علم اجتماعي) 20 % 140,000  ماسيميانو بوكي آگاه
تكوين جهان مدرن 20 % 120,000  مري اونز آگاه
آسيب‌هاي اجتماعي اقتصادي (مجموعه مقالات دومين همايش ملي آسيب‌هاي اجتماعي در ايران 9 ) 20 % 170,000  گروه نويسندگان آگاه
مسايل و مشكلات اجتماعي (مجموعه مقالات دومين همايش ملي آسيب‌هاي اجتماعي در ايران 8) 20 % 170,000  گروه نويسندگان آگاه
آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از حاشيه‌نشيني روابط همسايگي و آپارتمان‌نشيني (مجموعه مقالات دومين همايش ملي آسيب‌هاي اجتماعي در ايران 7) 20 % 140,000  گروه نويسندگان آگاه
جرم جنايت و ونداليسم (مجموعه مقالات دومين همايش ملي آسيب‌هاي اجتماعي در ايران 6) 20 % 160,000  گروه نويسندگان آگاه
بحران هويت و آنومي (مجموعه مقالات دومين همايش ملي آسيب‌هاي اجتماعي در ايران 5) 20 % 110,000  گروه نويسندگان آگاه
كجروي بزه‌كاري و انحراف‌هاي اجتماعي (مجموعه مقالات دومين همايش ملي آسيب‌هاي اجتماعي در ايران 4) 20 % 170,000  گروه نويسندگان آگاه
اعتياد به مواد مخدر و خودكشي (مجموعه مقالات دومين همايش ملي آسيب‌هاي اجتماعي در ايران 3) 20 % 130,000  گروه نويسندگان آگاه
آسيب‌هاي كودكان نوجوانان و جوانان (مجموعه مقالات دومين همايش ملي آسيب‌هاي اجتماعي در ايران 2) 20 % 150,000  گروه نويسندگان آگاه