ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)

نمايش ليست به همراه تصاويرنام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
برنامه‌ريزي آموزش و پرورش (نظريه‌ها روش‌ها و فنون) 150,000  علي تقي‌پور ظهير آگه
درآمدي بر روش تحقيق كيفي 120,000  بيوك محمدي پژوهش‌گاه علوم انساني
گاه و بي‌گاهي دانشگاه در ايران (مباحثي نو و انتقادي در باب دانشگاه‌پژوهي مطالعات علم و آموزش عالي) 240,000  مقصود فراست‌خواه آگاه
روش تحقيق كيفي در علوم اجتماعي (با تاكيد بر نظريه برپايه) گراندد تئوري GTM 140,000  مقصود فراست‌خواه آگاه
پردازش و تحليل داده‌ها در تحقيقات اجتماعي و اقتصادي 200,000  خليل كلانتري شريف
دوئل با روند 90,000  محمد شعباني (نيما آزادي) دانش‌پژوهان جوان
مديريت فروشگاه چيدمان و مهندسي فروش (روش‌ها و راهكارهاي علمي و عملي مديريت فروش) 180,000  علي خويه ديدار
مدل‌سازي معادلات ساختاري با نرم‌افزار PLS 140,000  علي داوري - آرش رضازاده جهاد دانشگاهي
تحليل تكنيكال در بازار سرمايه 300,000  جان مورفي چالش
روانشناسي رشد 1 (از لقاح تا كودكي) 400,000  لورا برك ارسباران
روانشناسي رشد 2 (نوجواني تا پايان عمر) 320,000  لورا برك ارسباران
تكوين طبقه كارگر در انگلستان 750,000  ادوارد پالمر تامپسون آگاه
خاستگاه آگاهي در فروپاشي ذهن دوجايگاهي 350,000  جوليان جينز آگه
ركن سوم بازار 130,000  محمد شعباني (نيما آزادي) دانش‌پژوهان جوان
تحليل عاملي مدل‌سازي معادلات ساختاري و چند سطحي با CD 77,000  ياسر سبحاني فرد - مريم اخوان خرازيان دانشگاه امام صادق
سياست‌گذاري اقتصادي (مدل روش و فرآيند) 150,000  عباس مصلي‌نژاد رخ‌داد نو
مديريت رفتار سازماني پيشرفته 350,000  حسن زارعي متين آگه
بازاريابي املاك و مستغلات 140,000  علي خويه - فهيمه احمدي ديدار
تاريخ فلسفه سياسي غرب (از آغاز تا پايان سده‌هاي ميانه) 160,000  عبدالرحمن عالم وزارت امور خارجه
چگونه در بورس موفق شدم 120,000  حسين اسدي‌نيا جاودان خرد
اخلاقيات امر واقعي 230,000  آلنكا زوپانچيچ آگاه
روش تحقيق آميخته (به هم پيوستن نظريه با عمل) 220,000  شارلن نگي - هسه بايبر موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي
تحليل شبكه‌هاي اجتماعي (همراه با آموزش نرم‌افزارهاي تحليل شبكه نودايكس‌ال و گفي) 100,000  جواد افتاده ثانيه
واگرايي‌ها 100,000  محمد شعباني (نيما آزادي) دانش‌پژوهان جوان
معادلات ساختاري مبتني بر رويكرد حداقل مربعات جزيي به كمك نرم‌افزار Smart-PLS (آموزشي و كاربردي) با CD 240,000  شهريار محسنين - محمدرحيم اسفيداني مهربان
روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري 280,000  زهره سرمد - عباس بازرگان - الهه حجازي آگه
مديريت تبليغات از ديد بازاريابي 200,000  محمود محمديان حروفيه
تغيير اجتماعي و توسعه (مروري بر نظريات نوسازي وابستگي و نظام جهاني) 140,000  آلوين سو پژوهش‌كده مطالعات راهبردي
100 نمودار مديريت 40,000  سويشيرو ناگاشيما كارآفرينان بصير
مباحث نوين تحقيق در عمليات 140,000  منصور مومني مولف
نظريه سازمان (مدرن نمادين تفسيري و پست مدرن) 400,000  ماري جو هچ مهربان
تئوري اقتصاد خرد 250,000  سجاد فرجي ديزجي فوژان
نوآوري باز (پارادايم نوين آفرينش و تجاري‌سازي فن‌آوري) 215,000  هنري چسبرو رسا
روش‌هاي تربيت اخلاقي كاربردي در اسلام (با تاكيد بر دوره نوجواني و جواني) 155,000  محسن حاجي بابائيان اميري سروش
تحليل ساختاري تاييدي (تحليل مسير تحليل عاملي تحليل معادله‌يابي معادلات ساختاري به كمك نرم‌افزارهاي Lisrel 8.72 و AMOS 18) 150,000  اميرتيمور پاينده نجف‌آبادي - مريم اميدي نجف‌آبادي دانشگاه شهيد بهشتي
اقتصادسنجي 2 پيشرفته همراه با كاربرد Eviews 8 و Stata 12 350,000  علي سوري فرهنگ‌شناسي
در جستجوي حافظه (پيدايش دانش نوين ذهن) 350,000  اريك كندل آگه
چگونه در بورس دو ميليون دلار بدست آوردم 150,000  نيكلاس دارواش چالش
اندازه‌گيري سنجش و ارزش‌يابي آموزشي 450,000  علي‌اكبر سيف دوران
نظم جهاني (تاملي در ويژگي ملت‌ها و جريان تاريخ) 250,000  هنري كسينجر علمي فرهنگي
پوپوليسم ايراني (تحليل كيفيت حكمراني محمود احمدي‌نژاد از منظر اقتصاد و ارتباطات سياسي) 330,000  علي سرزعيم كرگدن
مباني سازمان و مديريت 290,000  محمد مقيمي راه‌دان
مجموعه قوانين مالياتي 1396 300,000  عباس وفادار - فرزاد شهدادفرد كيومرث
نظريه گن و الگوي قيمت زمان 130,000  علي قهرماني دانش‌پژوهان جوان
معامله‌گري با ذهن آگاهانه (از طريق ذهن آگاهي و پيشرفته‌ترين روانشناسي عملكرد معاملاتيتان را به مطلوب‌ترين سطح ممكن برسانيد) 230,000  گري ديتون مهربان
روانشناسي شناختي زبان و تفكر 170,000  مايكل و. آيزنك - مارك ت. كين ارجمند
روانشناسي اخلاق 130,000  پروين كديور آگه
تاريخ فلسفه سياسي غرب (عصر جديد و سده 19) 220,000  عبدالرحمن عالم وزارت امور خارجه
مطالعات فرهنگي درباره فرهنگ عامه 220,000  جان استوري آگه
مديريت جامع برند (مكاتب ارزش‌گذاري و توسعه برند ملي) 220,000  حميد خداداد حسيني - مهران رضواني دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي