جستاري چند در فرهنگ ايران

كوچ شامار

مكيناس

سنت‌گرايي بازتابي مباني جامعه‌شناسي ايران (عصر قاجار)

حرف‌هايي با دخترم درباره اقتصاد (تاريخ مختصر سرمايه‌داري)

كفش‌هاي ايتاليايي


ایرانی‌ها نیز از «حرف‌هایی با دخترم درباره اقتصاد» استقبال کردند

سومین چاپ «حرف‌هایی با دخترم درباره اقتصاد» نوشته یانیس واروفاکیس و ترجمه فرهاد اکبرزاده به زودی از سوی نشر بان در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد. چاپ نخست این کتاب در دی ماه منتشر شده بود...
ادامه خبر...

چرا بومیان استرالیا به انگلیس حمله نکردند؟

چرا انگلیسی‌ها به استرالیا حمله کردند و نه بالعکس؟ چرا جنگ‌جویان بومی استرالیا به لندن لشکرکشی نکردند؟ پاسخ به این سوال به اقتصاد جوامع برمی‌گردد. یعنی چگونه اقتصاد در یک سرزمین شکل گرفته و به مرور جامعه بازار و سرمایه‌داری ایجاد می‌شود.
ادامه خبر...

جلسه‌ی واکاوی «کوچ شامار» برگزار شد

جلسه واکاوی رمان کوچ شامار اثر فرهاد ح گوران که اخیرا از سوی نشر بان/آگاه منتشر شده روز چهارشنبه دهم بهمن ماه ۱۳۹۷ در محل نشر چشمه رایزن در تهران برگزار شد...
ادامه خبر...

نشر آگه به‌زودی منتشر می‌کند...سه نمایش‌نامه از محمد رحمانیان

کتاب «لیلا، مرکّب‌خوانی، چند مسافر...» نام سه نمایش‌نامه از محمد رحمانیان را دربردارد. نشر آگه، در ادامه‌ی چاپ آثار نمایشی، این‌بار به سراغ آثار تألیفی رفته و متن این نمایش‌نامه‌های پیش‌تر اجراشده را به چاپ سپرده است.
ادامه خبر...