ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
آيين نگارش نوين كاربردي 25,000  علي‌اكبر اميني فرمنش
ارتباط و روابط انساني مهارت‌هاي ارتباطي 20,000  احمد شعاع فرمنش
پوياسازي انديشه‌هاي مديريتي 20,000  احمد شعاع فرمنش
توسعه منابع انساني در سازمان 40,000  تامس جورج - سورجيت سينگ فرمنش
راهبرد نفوذ در نظارت استراتژيك 50,000  حسين‌علي احمدي گرجي فرمنش
راهنماي گام به گام استقرار نظام مديريت عملكرد (سازمان مديران و كارمندان) 29,000  علاءالدين رفيع‌زاده فرمنش
طبقه‌بندي و ارزش‌يابي مشاغل و دستمزد و مزاياي مشمولين قانون كار 40,000  يوسف رونق فرمنش
طرح طبقه‌بندي و ارزش‌يابي مشاغل (عمومي - اختصاصي) دستگاه‌هاي اجرايي و مقررات آموزش كارمندان 320,000  يوسف رونق فرمنش
طرح طبقه‌بندي و ارزش‌يابي مشاغل مستخدمين دستگاه‌هاي اجرايي 390,000  يوسف رونق فرمنش
قانون مديريت خدمات كشوري 28,000  يوسف رونق فرمنش
مديريت تداركات و لجستيك (سيستم‌هاي خريد انبارداري و توزيع) 240,000  بابك كاظمي فرمنش
مديريت جبران نظام خدمات و ساير مقررات قانون كار 220,000  يوسف رونق فرمنش
مديريت حقوق و دستمزد 180,000  يوسف رونق فرمنش
مديريت عملكرد (با نگاهي به ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي) 43,000  محمدعلي عفتي دارياني - مريم رونق فرمنش
مديريت و ارزيابي عملكرد با رويكرد علمي كاربردي (سازمان مديران و كاركنان) 165,000  علاءالدين رفيع‌زاده - يوسف رونق فرمنش
مقدمه‌اي بر فرآيندهاي توليد 170,000  اليپس مسيحي فرمنش
نگاهي تازه به نگارش‌هاي اداري 69,000  غلام‌حسين عباييان - يوسف رونق فرمنش