ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي قوانين و مقررات مالياتي با رويكرد آزمون جامعه مشاوران رسمي مالياتي 450,000  احمد آخوندي سخنوران
تحليل داده‌هاي كيفي با نرم‌افزار NVivo 10 100,000  صمد بهشتي - غلام‌حسين رضايت سخنوران
حسابرسي و حسابداري مالياتي (جلد اول) 480,000  احمد آخوندي سخنوران
شهر بي شهرزاد 75,000  بهادر باقري سخنوران
قانون ماليات‌هاي مستقيم 100,000  احمد آخوندي سخنوران
قوانين و مقررات مالياتي با رويكرد آزمون تعيين سطح ماموران مالياتي 500,000  احمد آخوندي سخنوران
قوانين و مقررات مالياتي با رويكرد آزمون عضويت در جامعه حسابداران رسمي 450,000  احمد آخوندي سخنوران
كار فراغت و جامعه در انديشه اجتماعي معاصر 85,000  محمد ميرزايي ملكيان - زهره توكلي سخنوران
مجموعه قوانين و مقررات مالياتي 480,000  احمد آخوندي سخنوران
مردم‌شناسي جهانگردي 55,000  محسن نيازي - عباس صالحي سخنوران