ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :

تصوير 4 فصل در بازخواني شعر

بدون نظر
نام: 4 فصل در بازخواني شعر
نويسنده: محمد‌رحيم اخوت
ناشر: آگاه
سال انتشار: 1388
نوبت چاپ: 2
قيمت: 100,000 
تعداد:  


تصوير آتش و خاكستر (موفقيت و شكست در سياست)

بدون نظر
نام: آتش و خاكستر (موفقيت و ش ...
نويسنده: مايكل ايگناتيف
مترجم: فيروز سالاريان
ناشر: آگاه
سال انتشار: 1396
نوبت چاپ: 2
قيمت: 150,000 
تعداد:  


تصوير آثار گونه‌گون 1 (2 جلدي) 35

بدون نظر
نام: آثار گونه‌گون 1 (2 جلدي) ...
نويسنده: علي شريعتي
ناشر: آگاه
سال انتشار: 1388
نوبت چاپ: 5
قيمت: 120,000 
تعداد:  


تصوير آثار گونه‌گون 2 (2 جلدي) 35

بدون نظر
نام: آثار گونه‌گون 2 (2 جلدي) ...
نويسنده: علي شريعتي
ناشر: آگاه
سال انتشار: 1388
نوبت چاپ: 5
قيمت: 120,000 
تعداد:  


تصوير آخرين يادداشت‌ها

بدون نظر
نام: آخرين يادداشت‌ها
نويسنده: فريدريش نيچه
مترجم: ايرج قانوني
ناشر: آگاه
سال انتشار: 1393
نوبت چاپ: 2
قيمت: 300,000 
تعداد:  


تصوير آسيب‌هاي اجتماعي اقتصادي (مجموعه مقالات دومين همايش ملي آسيب‌هاي اجتماعي در ايران 9 )

بدون نظر
نام: آسيب‌هاي اجتماعي اقتصادي ...
نويسنده: گروه نويسندگان
ناشر: آگاه
سال انتشار: 1393
نوبت چاپ: 1
قيمت: 170,000 
تعداد:  


تصوير آسيب‌هاي اجتماعي خانواده (نابسماني خشونت و طلاق) (مجموعه مقالات دومين همايش ملي آسيب‌هاي اجتماعي در ايران 1)

بدون نظر
نام: آسيب‌هاي اجتماعي خانواده ...
نويسنده: گروه نويسندگان
ناشر: آگاه
سال انتشار: 1393
نوبت چاپ: 1
قيمت: 180,000 
تعداد:  


تصوير آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از حاشيه‌نشيني روابط همسايگي و آپارتمان‌نشيني (مجموعه مقالات دومين همايش ملي آسيب‌هاي اجتماعي در ايران 7)

بدون نظر
نام: آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از ...
نويسنده: گروه نويسندگان
ناشر: آگاه
سال انتشار: 1393
نوبت چاپ: 1
قيمت: 140,000 
تعداد:  


تصوير آسيب‌هاي كودكان نوجوانان و جوانان (مجموعه مقالات دومين همايش ملي آسيب‌هاي اجتماعي در ايران 2)

بدون نظر
نام: آسيب‌هاي كودكان نوجوانان ...
نويسنده: گروه نويسندگان
ناشر: آگاه
سال انتشار: 1393
نوبت چاپ: 1
قيمت: 150,000 
تعداد:  


تصوير آموزش و آزمون فيزيك

بدون نظر
نام: آموزش و آزمون فيزيك
نويسنده: ليندا هيوتينك
مترجم: احمد شايگان - محمدابراهيم بوكاظمي
ناشر: آگاه
سال انتشار: 1380
نوبت چاپ: 1
قيمت: 35,000 
تعداد:  


تصوير آيا آموزش مي‌تواند جامعه را تغيير دهد؟

بدون نظر
نام: آيا آموزش مي‌تواند جامعه ...
نويسنده: مايكل دبليو اپل
مترجم: نازنين ميرزابيگي
ناشر: آگاه
سال انتشار: 1395
نوبت چاپ: 2
قيمت: 210,000 
تعداد:  


تصوير آيين‌ها و جشن‌هاي كهن در ايران امروز

بدون نظر
نام: آيين‌ها و جشن‌هاي كهن در ...
نويسنده: محمود روح‌الاميني
ناشر: آگاه
سال انتشار: 1395
نوبت چاپ: 5
قيمت: 120,000 
تعداد:  


تصوير ابيانه

بدون نظر
نام: ابيانه
نويسنده: نصرالله كسراييان - زيبا عرشي
ناشر: آگاه
سال انتشار: 1387
نوبت چاپ: 2
قيمت: 100,000 
تعداد:  


تصوير اخلاقيات امر واقعي

بدون نظر
نام: اخلاقيات امر واقعي
نويسنده: آلنكا زوپانچيچ
مترجم: علي حسن‌زاده
ناشر: آگاه
سال انتشار: 1396
نوبت چاپ: 1
قيمت: 230,000 
تعداد:  


تصوير ادبيات و سنت‌هاي كلاسيك 1

بدون نظر
نام: ادبيات و سنت‌هاي كلاسيك 1
نويسنده: گيلبرت هايت
مترجم: محمد كلباسي - مهين دانشور
ناشر: آگاه
سال انتشار: 1394
نوبت چاپ: 2
قيمت: 325,000 
تعداد:  


تصوير ادبيات و سنت‌هاي كلاسيك 2

بدون نظر
نام: ادبيات و سنت‌هاي كلاسيك 2
نويسنده: گيلبرت هايت
مترجم: محمد كلباسي - مهين دانشور
ناشر: آگاه
سال انتشار: 1394
نوبت چاپ: 2
قيمت: 325,000 
تعداد:  


تصوير از پنجره‌هاي زندگاني (برگزيده غزل امروز ايران)

بدون نظر
نام: از پنجره‌هاي زندگاني (بر ...
نويسنده: محمد عظيمي
ناشر: آگاه
سال انتشار: 1386
نوبت چاپ: 3
قيمت: 250,000 
تعداد:  


تصوير از حق به شهر تا شهرهاي شورشي

بدون نظر
نام: از حق به شهر تا شهرهاي ش ...
نويسنده: ديويد هاروي
مترجم: خسرو كلانتري - پرويز صداقت
ناشر: آگاه
سال انتشار: 1395
نوبت چاپ: 1
قيمت: 170,000 
تعداد:  


تصوير از مولكول تا استعاره (نظريه نوروني زبان)

بدون نظر
نام: از مولكول تا استعاره (نظ ...
نويسنده: جروم فلدمن
مترجم: جهانشاه ميرزابيگي
ناشر: آگاه
سال انتشار: 1397
نوبت چاپ: 1
قيمت: 500,000 
تعداد:  


تصوير از نوشتن

بدون نظر
نام: از نوشتن
نويسنده: فرشته مولوي
ناشر: آگاه
سال انتشار: 1393
نوبت چاپ: 1
قيمت: 100,000 
تعداد: