مديريت رسانه‌هاي الكترونيك

ناشر: سروش
مترجم: علي‌اكبر فرهنگي
نويسنده: پيتر پرينگل - مايكل استار
قطع: وزيري
نوع جلد: شوميز
زبان: فارسي
تعداد صفحات: 596
سال انتشار: 1398
نوبت چاپ: 2
وزن: 845
شابک: 9789641202257
قيمت: 75,000تومان
موجودي : 2 (جلد)
+

به اشتراک بگذارید

درباره‌ی کتاب

با توجه به فناوري هاي جديد و تغييرات زياد در عرصه رسانه ها، مديران اجرايي و همه تصميم گيرندگان عرصه رسانه، براي رهايي از سردرگمي هاي حاصل از پيشرفت ها، مي خواهند و تغييرات و تاثيرات آن را درک کنند تا بتوانند تصميماتي مطابق شرايط بگيرند. اين اثر با هدف آماده سازي مديران رسانه ها در آينده تدوين شده است تا آن ها با پيچيدگي هاي که از مشخصات محيط رسانه هاي الکترونيکي روز است؛ آشنا شوند. فصل اول "مديريت ايستگاه راديو تلويزيوني"، نويسندگان اين اثر مديريت را به عنوان فرايند برنامه ريزي، سازمان دهي، نفوذگذاري و نظارت به منظور تحقق اهداف سازماني از طريق استفاده هماهنگ از منابع انساني و مادي سازمان تعريف مي کنند و معتقدند مدير سازمان راديو تلويزيوني در اجراي وظايف خود در نقش هاي بين فردي، اطلاعاتي و تصميم گيري ظاهر مي شود و به مهارت هاي فني، انساني و مفهومي همراه با ويژگي هاي فردي نياز دارد. فصل دوم با عنوان "مديريت مالي"، به بررسي عملکرد حسابداري، گزارش مالي که به مديران تسليم مي شود، روش هاي آماده سازي چنين گزارش هايي و معاني واژه هاي تخصصي مالي مورد استفاده در رسانه هاي الکترونيکي مي پردازد. فصل سوم به "موضوع منابع انساني" اختصاص دارد که براي يک ايستگاه راديو تلويزيوني ارزش و اعتبار بسيار دارد. مديريت منابع انساني به انجام همه امور مربوط به کارکنان از جمله آشنا کردن آن ها با محيط کار، کارآموزي و بهبود تخصص ها و پيشرفت علمي و عملي کارکنان، جبران مخارج و هزينه ها و ايمني و سلامت و روابط کارکنان موظف است. نويسندگان در فصل چهارم با عنوان "برنامه ريزي پخش در ايستگاه هاي راديو تلويزيوني"؛ مسائل مرتبط با پخش، نقش واحد برنامه ها و مسئوليت هاي مدير برنامه ها و کارکنان، انواع برنامه ها راديو تلويريوني و منابع تأمين راهبردهايي که براي پخش آن ها حداکثر تآثيرگذاري به کار رفته مي شود و ... پرداخته اند. فصل پنجم "فروش زمان تبليغات" به وظايف اداره فروش و مسئوليت ها و ويژگي کارکنان اين اداره و فروش زمان به آگهي دهندگان محلي، منطقه اي و ملي و روش هاي تحقيق و کاربرد تحقيق در فروش مي پردازد. فصل ششم "تبليغات و بازاريابي شبکه هاي راديو تلويزيوني" به مسئوليت ها و ويژگي هاي مدير تبليغاتي و بازاريابي و تهيه طرح تبليغاتي و اهداف و روش هاي تبليغاتي موثر بر بينندگان و شنوندگان برنامه هاي ترويج فروش مي پردازد. در فصل هفتم "مقررات پخش برنامه هاي راديو تلويزيوني" خوانندگان با شرايط صدور مجوز از طريق کميسيون ارتباطات فدرال و نحوه گزارش دهي به آن و سياست هاي کميسيون ارتباطات فدرال در خصوص مالکيت، برنامه ها، اعلان ها، آگهي هاي بازرگاني و مقررات کميسيون ارتباطات فدرال در خصوص ابتذال، خشونت، مسابقه ها، فريب کاري و تبليغات سياسي آشنا خواهد شد. در فصل هشتم "مديريت سامانه تلويزيوني کابلي" به فرايندهاي اعطاي مجور و تجديد آن، مسئوليت ها و کارکردهاي مديريت با توجه خاص به برنامه ريزي، اوضاع اقتصادي، بازاريابي و تبيلغ، افزايش درآمد و نقش کالاها و خدمات ديجيتال و فضاي نظارتي که سامانه هاي کابلي در آن کار مي کنند مي پردازد. در فصل نهم "مديريت ايستگاه راديو تلويزيوني عمومي"، سازمان دهي و چارچوب راديو تلويزيون هاي عمومي ايالات متحده و وظايف اصلي مديريتي که مديران ايستگاه راديو تلويزيوني عمومي انجام مي دهند و مشکلات و روش هاي مقابله با مشکلات پيش روي و تفاوت و شباهت ها در عمليات راديو تلويزيون خصوصي و عمومي مورد توجه است. در فصل دهم "ورود به عرصه رسانه هاي الکترونيکي"، خوانندگان مي توانند از چگونگي يافتن شغل هايي که ظرفيت هاي مديريتي دارد و روش هاي يافتن املاک، تأمين بودجه خريد و اجراي فرايندهاي قانوني براي خريداري شبکه فعال آشنا شوند.