نصرالله كسراييان

نصرالله کسراییان در سال ۱۳۲۳ در خرم‌آباد به دنیا آمد. پدرش کتابفروشی داشت و این سبب می‌شد که کتاب‌های زیادی جهت مطالعه در دسترس نصرالله باشد. از سال ۱۳۴۵ عکاسی را آغاز کرد. فارغ‌التحصیل رشته‌ی حقوق از دانشگاه تهران است. 
کسرائیان با سفر به نقاط مختلف ایران و عکاسی آنها را در مجموعه‌های مختلف منتشر کرده است. برخی از آثار مهم اوعبارت است از مجموعه‌ی عشایر ایران و کتاب تخت‌جمشید که با همکاری مهرداد بهار جمع‌آوری شده است. کسرائیان همچنین در مجله‌ی ژنو نیز فعالیت می‌کند.