وحید-روزبهانی

وحید روزبهانی متولد 1362 شهر تهران است. مترجم، شاعر و نویسنده که دانش‌آموخته‌ی کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است.

ترجمه‌های او:  اکران مدرنیسم/ آندراش بالینت کواچ / نشر بان، 1399

سینمای امیر کوستوریتسا 1399

آناتومی یک بازیگر؛ جک نیکلسون  1399

سینمای آنجلوپولوس  1398

مجموعه داستان‌های کوتاه ای. ال. دکترو/ حالا حالاها وقت هست 1394

رمان باغ سیمانی/ ایان مکيويين  1392

مجموعه اشعار طنز راجر مگاف 1392

 و دو مجموعه شعر جغرافیای کابوس‌زده 1397

دون ژوان برفی 1395

او در حال حاضر در مقام مترجم ادبی و فلسفی با مجله ی فرهنگ بان نیز همکاری می کند.