به زودی...

گروندریسه/ کارل مارکس/ کمال خسروی و حسن مرتضوی/ نشر لاهیتا

ترجمه‌ای تازه از گروندریسه؛ دست‌نوشته‌های اقتصادی ۱۸۵۷-۱۸۵۸ منتشر می‌شود...
ادامه خبر...

نظریه سنجش در علوم اجتماعی/ ادوارد کارمینز، ریچارد زلر/ هوشنگ نایبی/ نشر نی

این کتاب مقدمه‌ای ساده و سلیس بر نظریه‌ی سنجش در علوم اجتماعی است...
ادامه خبر...